fbpx

Maximale hypotheek voor tweeverdieners hoger

BIJHEM

De maximale hypotheek  voor tweeverdieners gaat volgend jaar in veel gevallen omhoog. Het tweede inkomen telt voor 90% mee bij de berekening van de maximale hypotheek. Op dit moment is dat 80%. Hoeveel je in 2021 mag lenen, is afhankelijk van het percentage van jouw inkomen dat aan woonlasten besteed mag worden. De woonquote wordt jaarlijks door het Nibud vastgesteld.

 

De NHG-grens wordt verhoogd

De kostengrens voor Nationale Hypotheek Garantie (NHG) stijgt vanaf 1 januari 2021 naar € 325.000. Maak je gebruik van energiebesparende voorzieningen, dan is de grens 6% hoger, namelijk € 344.500. Bij het oversluiten van je hypotheek kun je ook NHG krijgen als de waarde van je woning niet hoger is dan € 325.000

 

Hypotheekrenteaftrek voor hoogste inkomens afgebouwd

Vanaf 2020 wordt de hypotheekrenteaftrek voor inkomens in de hoogste belastingschijf versneld afgebouwd. Tussen 2020 en 2023 gaat de aftrek met 3% per jaar omlaag. Is je inkomen hoger dan € 68.507 bruto per jaar? Dan mag je vanaf 1 januari 2021 maximaal 43% rente aftrekken.

 

Energielabel duurder

Wil jij je huis de komende jaren gaan verkopen? Dan ben je verplicht om een geldig energielabel te overleggen. Met het energielabel heeft de koper een indruk van de energiekosten en kan hij of zij besluiten om energiebesparende maatregelen te nemen. Voor wat betreft het mee financieren van energiebesparende voorzieningen: de zonneboiler en hr-ketel zijn geschrapt van de lijst die je als energiebesparende maatregel mag meefinancieren in je hypotheek.

 

Overdrachtsbelasting voor huizenkopers tot 35 jaar afgeschaft

Huizenkopers onder de 35 jaar hoeven vanaf 1 januari niet langer de 2% overdrachtsbelasting te betalen die normaal gesproken bij de koop van een huis ingecalculeerd moet worden. Vanaf 1 april 2021 geldt de regeling alleen voor huizen tot € 400.000. Beleggers gaan juist meer betalen. De Eerste Kamer moet nog wel instemmen met dit voorstel.

 

Studieschuld weegt minder zwaar mee

De studieschuld weegt vanaf volgend jaar minder zwaar mee bij het bepalen van je maximale leencapaciteit. Op dit moment geldt nog een vast percentage, de zogenaamde wegingsfactor. In 2021 wordt dit percentage gekoppeld aan de rente. De geldverstrekker rekent dan met de gemiddelde rente over de afgelopen vijf jaar. Voor de meeste woningzoekers met een studieschuld gaat hiermee de leencapaciteit omhoog.